30 August 2009

Uitmõte - säästupirn vs saastapirn

Ei tea, mis mul viimasel ajal nende säästupirnidega on , igatahes tekkis mul üks veidi hullumeelne idee, mille siinkohal kirja panen.


Nimelt tekkis mõte teha reaalne eksperiment nii nimetatud "säästupirnidega", et kontrollida, kas ja kui palju vastavad Eestis müüdavad säästupirnid - ok, nimetame siis asju õigete nimedega - kompaktluminofoorlambid - nõuetele ning väidetavatele võrdlusparameetritele hõõglampide suhtes.

Teatavasti on väidetavad võrdlusparameetrid kompaktluminofoor vs hõõglamp järgmised (märk "=" ning luumenid tuleks lugeda MITTE VÄHEM KUI..." :

* 4W kompaktluminofoor = 20W hõõglamp, ehk 120-150 lm
* 5W kompaktluminofoor = 25W hõõglamp, ehk 200 lm
* 8W kompaktluminofoor = 40W hõõglamp, ehk 450 lm
* 11W kompaktluminofoor = 60W hõõglamp, ehk 650 lm
* 14W kompaktluminofoor = 70W hõõglamp, ehk 800 lm
* 20W kompaktluminofoor = 100W hõõglamp, ehk 1200 lm

Seda võrdlust arvestades, peaksid kõik Eestis müügil olevad kompaktluminofoorid vastama Euroopa komisjoni nõuetele, et alates 2012 ei tohi müüa ühtegi lampi, mille valgusjõud on väiksem kui 60 lm/W.

Tean kahjuks omast kogemusest, et hetkesituatsioon on hoopis teine ning inimestele määritakse energiasäästlike lampide ehk "säästupirnide" asemel pähe hoopistükis SAASTAPIRNE.

Heaks (õigemini siis halvaks) näiteks on K-Rautas "e-lite Globe Lamp" nime all müüdavad odavad ning tont teab kus tehtud "säästupirnid" (2 pirni oli vist 44 EEK), mis on väidetavalt 11W ning energiatarbimine klass A, kuid mille valgusjõud ja kvaliteet ei kannata mingit kriitikat ja mis ei vasta kindlasti "klassile A". Pealegi on need vanema põlvkonna" lambid, mida ei tohiks üldse müüa !

Minul üksi eraisikuna oleks seda katsetust teha keeruline, kuna esiteks puuduks vajalik mõõtetehnika ning teiseks on tegemist küllaltki kuluka eksperimendiga.

Ootan siinkohal infot või kontakti ettevõtete või isikutega, kellel on olemas vajalikud vahendid (eelkõige pean siisnkohal silmas mõõtetehnikat).

Eksperimendi eesmärk oleks teavitada inimesi, milliseid kompaktluminofoore tasuks vältida ning pikemas persperktiivis tagada, et saastalampe meil enam ei müüdaks.Segased lood säästmisega, ehk äraspidine säästupirn

Tundub, et kurikuulus "säästupirn" on viimastel päevadel saanud suisa superstaariks - nii palju on sellest meedias juttu.
Seda sissekannet ajendas mind tegema Õhtulehes ilmunud arvamusartikkel "Kallis sääst" ja selle loo kommentaaridest läbi käinud mõttekäik.

Kuigi energiaõgardist hõõglampide keelustamisega tegeletakse terves maailmas, kaasa arvatud USA, kirutakse artiklis ikka Euroopa Liitu ja tema rumalaid otsuseid, mis on nii tüüpiline meie meedias ilmunud artiklitele säästupirni kohta. Ometigi sai hõõglampide keelustamine alguse hoopiski Kuubast, kellest seejärel võttis eeskuju Austraalia ning umbes samal ajal ka USA/California.

Mida me siis säästame ning mis on hõõglampide keelustamise tegelik mõte ja sisu.
Tundub, et väga suur osa inimestest ei saa sellest siiani aru, seetõttu ka kummalised artiklid stiilis "Kallis sääst".
Ilmselt lisab omalt poolt segadust ka eesti keelene sõna "säästu..." ja selle tähendus ning see, et kõik kompaktluminofoorlambid meil kohe hellitavalt "säästulambiks" ristiti.

Esiteks tuleks selgeks teha see, et jutt ei käi mitte hõõglampide keelamisest ja "säästupirnide" pealesurumisest vaid ENERGIAKULUKATE LAMPIDE väljavahetamisest ENERGISÄÄSTLIKE LAMPIDE vastu ning energia, mitte inimese rahakoti säästmisest !

Fakt on see, et kuigi kompaktluminofoorlambid tarbivad vähem energiat kui hõõglambid, ei ole iga kompaktluminofoor veel energisäästlik lamp !

Just siin tekivadki Eestis suured käärid ja arusaamatused, sest paraku ei ole Eestis minu teada kusagil seadusega määratletud, MIDA TÄHENDAB ENERGISÄÄSTLIK LAMP ning seetõttu müüakse (ja lubatakse müüa) inimestele säästupirnide pähe saastapirne.

Siit ka nurinad stiilis - säästupirn ei pea korralikult vastu, säästupirni valgus väreleb, säästupirn süttib kaua, säästupirn ei anna korralikku valgust. Kõik see ei kehti korralike ja kvaliteetsete kompaktluminofooride kohta. Pealegi ei käi jutt ju tegelikult teemal hõõglamp versus kompaktluminofoor ! Energisäästlike lampide alla kuuluvad ka näiteks halogeen ja LED.

Ometigi on ka Euroopa Liidu direktiiviga (vist oli Euroopa Komisioni direktiiv No 245/2009) tõmmatud kindel piir, mida tähendab energisäästlik lamp ! Energisäästlik lamp on lamp, mille valgustugevus ei ole vähem, kui 69 luumenit vati kohta (69 lm/W).

Teine Euroopa Liidus kehtiv direktiiv seab kompaktluminofooride kohta järgmised tingimused :

kompaktluminofoorilampide valgusjõud ei tohi ola väiksem kui :

* 5W lamp vähemalt 50 lm/W kohta
* 7W lamp vähemalt 57 lm/W kohta
* 9W lamp vähemalt 67 lm/W kohta
* 11W lamp vähemalt 82 lm/W kohta
* kõik teised energiasäsätlikud lambid mitte vähem kui 69 lm/W kohta.

Kui lamp ei vasta nendele nõuetele, kuulub ta samasse gruppi hõõglambiga ja neid ei tohi müüa !
Energiakulukate lampide keelustamise mõte ei ole mitte hõõglampide keelustamine nagu seda meil välja pakutakse ja teha üritatakse, vaid justnimelt energiakulukate lampide müügilt kõrvaldamine. Seetõttu ütlebki seadus, et alates 2012 ei tohi müüa lampe, mille valgusjõud ei ole vähemalt 60 luumenit vati kohta ! Üle tuleb vaadata ka kompaktluminofoorid ja selle nõudele mittevastavad tuleb samuti müügilt korjata ! USAs kõrvaldati uue seaduse kehtima hakates lisaks hõõglampidele müügilt ligi 20% kompaktluminofoorlampidest !

See kindel ja konkreetne piir ja määratlus tagab inimestele lambi ostmise puhul garantii, et lamp tõepoolest vastab energisäästlikele lampidele seatud nõuetele !

Sisuliselt tuleks müügilt korjata (ja mujal seda ka nii on tehtud) kõik vanemat tüüpi kompaktluminofoorid, mille valgus on tõepoolest vedi värelev ning mis vajavad paar minutit soojenemist, enne kui annavad täisvalguse - neist ei vasta ükski energisäästlike lampide nõuetele, ometigi just neid meil praeagu inimestele pähe määritakse !

Seaduses peaksid piirid olema sõnastatud täpselt ja korrektset, näiteks nii, nagu seda on tehtud USAs (ja veel mõneski riigis !)

* aastaks 2012 ei tohi enam müüa pirne, mille valgusjõud on väiksem kui 60 lm/W,
* aastaks 2016 ei tohi enam müüa pirne, mille valgusjõud on väiksem kui 90lm/W
* Alates aastasts 2020 ei tohi müüa ühtegi lampi, mille valgusjõud on väiksem kui 120 lm/W

Nii lihtne see ongi, kui vaid seadusemehed viitsiksid veidi mõtelda ja liigutada.28 August 2009

Palju kisa, vähe villa - ehk jälle SÄÄSTUPIRNIST !

Tänases Õhtulehes ilutseb järjekordne inimesi segadusse ja ärevusse ajav artikkel säästulampide kohta.
"Kallis säästulamp hõõglambi vastu: suur kokkuhoid või suur pettumus" - just sellise pealkirjaga üllitis kubiseb väidetest, mis tekitavad inimestes eelarvamusi ning põhjendamatut viha "lolli seaduse vastu", mis kenasti ka kommentaarides väljendub.

Kurb on kogu asja juures fakt, et ma ei ole siinai suutnud Eesti ajakirjandusest leida MITTE ÜHTEGI objektiivset ning eelarvamustevaba kirjutist säästulampide kohta !

Nagu olen juba eelnevalt maininud, ei meeldi mulle väljend SÄÄSTULAMP.
Õige oleks kasutada "ENERGIASÄÄSTLIK LAMP"

Sõna "säästu" on eesti keeles kasutuses eelkõige negatiivse alatooniga eesliitena, mis vihjab pigem halbadele aegadele ja nii ütelda "püksivöö koomaletõmbamisele", kui keskkonnasäästmisele ja millelegi kasulikule.

Kõikide nende "säästueelarvete", "säästuaegade" ja "säästupoliitikate" taustal ei kõla "säästupirn" just eriti lootustandvana ja just seetõttu on väga suurel osal inimestest selle suhtes eelarvamused ning negatiivne hoiak.

Seejuures unustatakse ajsa tegelik sisu - keskkonna ning fossilsete kütuste säästmine.

Nüüd siis aga peakirja juurde - "Palju kisa, vähe villa". Just see praegu Eestis toimub. Virisetakse ja nurisetakse "säästulampide" üle, aga midagi asjalikku ning konstruktiivset ei tehta.

Mitmeski riigis on vastu võetud seadus, mis seab kenasti paika nõuded misiganes lampide/pirnide kohta ning lõpetab ära kogu vingumise ning hala (nagu see, mis peegeldus Õhtulehe artiklis) ning välistab ka kehvade ja ebakvaliteetsete säästulampide müügi.

Seadus ütleb järgmist :

* aastaks 2012 on keelatud müüa misiganes lampe, mille valgusjõud on väiksem, kui 60 luumenit (lm) iga tarbitud vati (W) kohta !

* aastaks 2016 ei tohi müüa ühtegi lampi, mille valgusjõud on väiksem kui 90 lm/W

* aastaks 2020 ei tohi müüa ühtegi lampi, muille valgusjõud jääb alla 120 lm/w kohta !

Hõõglampide valgusjõud on keskmiselt 15 lm/W, korralikel ja kvaliteetsetel kompaktluminifooridel (see on "säästupirni" õige nimetus) on selleks mitte vähem kui 60 lm/W !

Ehk siis hõõglambid keelatakse selle seadusega nii või nii, kuid müügilt kaoksid ka kõik kehva valgusega tont-teab-mis-tootja säästulambid !

Olen teinud päris mitu "katseostu" erinevates poodides, kes müüvad säästupirne ja tegelikult on tulemus nukker. Väga palju on müügil vanemat tüüpi säästupirne, mis sisselülitamisel vajavad täisvalguse saavutamiseks mõni minut soojenemist ning mille valgus on kergelt värelev.

Seda tüüpi lampide müük on paljudes riikides juba keelatud ! Lubatud on vaid "teise põlvkonna" säästupirnid, mis süttides paar korda vilguvad ja põlevad siis kohe täisvalgusega ning mille valgus ei värele.

Palju on müügil säästupirne, mille pakendil ei ole isegi märget valguse temperatuuri kohta (märgitakse K - ehk kelvin). Neidki pirne ei tohiks tegelikult müüa !

Säästupirni ostes on väga oluline, kas on tegemist sooja (3000-4200K), külma (6000-6500K) või neutraalse (4300- 5300K) valgusega ning kuo pakendil ei ole sellekohast infot, on tegemist kahtlase kvaliteediga pirniga, mida ei tohiks osta.

Nii et - lõpetage hala ja virisemine ja nõudke, et meilgi ometi üks mõistlik seadus vastu võetaks !


PS !

Jah, säästupirn on tõepoolest kallim kui tavaline hõõglamp, kuid õige ning kvaliteetse pirnivaliku puhul kestavad säästupirnid oluliselt kauem kui hõõglambid ning ning kulutavad oma kasutusaja jooksul kordades vähem elektrit.

Säästupirni tootmine ei ole oluliselt energiamahukam, kui hõõglambi tootmine. Põhimõtteliselt saastab iga asja tootmine, oluline on aga kui see, kui palju saastab asi oma eluea jooksul (ehk siis lisaks tootmisele ka tarbimise läbi).

Oma eluea jooksul saastab säästupirn kordades vähem kui hõõglamp.

Hõõglambi puhul on saastusastmeks umbes 33g fossiilseid loodusvarasid iga kasutustunni kohta.

Säästupirnil on selleks näitajaks umbes 6 grammi.

Oma eluea jooksul hoiab üks säästupirn kokku kuni 500 kg põlevkivi - Eesti suurimat elektrienergia allikat.

Ühe tavalise keskmise majapidamise kohta teeb see umbes 50 kg taastumatu loodusvara kokkuhoidu aastas !

25 August 2009

Roheline raamat "Kuidas saada rikkaks"

Netis kolades sattusin sellise huvitava üllitise otsa nagu "Kuidas saada rikkaks" - roheline raamat.
Soovitan kõigil lugeda :

Kuidas Saada Rikkaks

22 August 2009

Piirkiirus keskkonna vaatevinklist.

Tänasest Postimehest võis lugeda, et Tallinna kesklinnas soovitakse parema ohutuse tagamiseks vähendada suurimat lubatud sõidukiirust.
Kommentaariumis tekkis seeläbi tuline vaidlus, kus ideed maha materdati ja igasuguseid piiranguid lausa idiootlikeks peeti. Õnneks oli mõni kommentaator säilitanud ka kaine mõtlemise (või siis oli tegemist mõne üksiku puberteedieast välja kasvanud kommentaatoriga).

Üks kommentaator rääkis aga piirkiirustest meie maanteedel ja tõi näiteks võrdlused Eesti ja teiste Euroopa riikide kohta ning soovitas Eestis tuua maanteedel piirkiirus alla 80 km/h peale.
Tõsi ta on - piirkiirus 80 km/h maanteel, mille mõlemas suunas on üks sõidurida on kehtestatud muuhulgas näiteks Taanis, Hollandis, Soomes, Shveitsis, Iirimaal. Rootsis ja Norras on osadel maanteedel piiranguks suisa 70 km/h.

Kui Norras 2001 aastal piirkiirusi vähendati (endise 90 km/h asemel 80 km/h ja ohtlikel maanteelõikudel 70 km/h) , vähenes seal raskete õnnetuste arv maanteedel 16% ning liikluses hukkunute arv tervelt 42% !

Esiteks siis palju turvalisem, kuid teiseks - ÖKONOOMSEM !

Korduvad uuringud on näidanud, et sõidukiirus 80 km/h on enamustel autodel kõige kütusesäästlikum. Võrreldes kiirusega 100 km/h langeb kütuskulu kuni 14%.
Samuti satub aeglasemal sõidul õhku vähem lämmastikoksiide: sõidukiiruse vähendamine 100km/h asemel 80 km/h peale vähendab lämmastikoksiidide õhkusattumist ligi 30% võrra.

Koos liiklusohutuse faktoriga on see minu arvates piisav põhjus, et ka Eestis toodaks maanteedel piirkiirus 80 km/h peale ning lisataks nii liikluseeskirjas kui ka märgistusel endal juurde lisainfo - maksimaalne lubatud kiirus.Loomulikult ei kehtiks see mitmerealiste maanteede kohta, kuid üherealistel asulavälistel teedel oli asi täiesti põhjendatud.

19 August 2009

Permakultuur - igaühe ökoloogiline võimalus...

Mis on permakultuur ?
See on oma kodu kavandamine päikese liikumist, valdavaid tuuli ja maapinna reljeefi arvestades. See on
looduslikku ökosüsteemi jäljendav aed, mis annab vähese tööga rohkelt saaki, energeetiliselt efektiivne ja inimeste vajadusi rahuldav ühiskonnakorraldus; aga ka näiteks salati, rediste ning maitsetaimede kasvatamine paneelmaja korteri aknalaual - kõike seda ühendab mõiste "permakultuur".

Permakultuuri mõistega tulid 1970. aastate keskel välja austraallased David Holmgren
ja
Bill Mollison, kelle ajendiks oli leida positiivne lahendus eesseisvale keskkonna- ja energiakriisile.

Algselt defineerisid nad permakultuuri kui 'inimesele kasulikest loomaliikidest ning mitmeaastastest taimedest koosnevat integreeritud, evolutsioneeruvat süsteemi'.

Nüüd täiendab Holmgren 30 aasta järel: 'Permakultuur kujutab endast teadlikult kavandatud maa-alasid, mis jäljendades looduses leiduvaid mustreid ja suhteid, annavad kohalike vajaduste katmiseks küllaldaselt toitu, kiutaimi, materjale ja energiat."

Sõna permakultuur tuleb inglisekeelsetest sõnadest
permanent (püsiv) ja agriculture (põllumajandus) ning tähendab seega nii püsivat põllumajandussüsteemi kui laiemas perspektiivis püsivat, kestvat kultuuri, mis toimib looduse osana.

Oma olemuselt on permakultuur kavandamise süsteem, kusjuures kavandamine võib tähendada oma korteri aia, talu, aga ka ühiskondliku süsteemi kavandamist. Ka oma eluviisi saab ju teadlikult kavandada, eriti kui ollakse valmis läbi mõtlema pooleldi alateadlikke eeldusi.

Permakultuuri põhiline juhtmõte on kõiki tegevusi kavandada looduslike (eriti just välja kujunenud, küpsete) ökosüsteemide eeskujul, mis tähendab energia võimalikult efektiivset kasutamist ning mitmekülgset, kõigile kasulikku suhetevõrgustikku.

Holgren kirjeldab põhjalikumalt tosinat põhimõtet, mida silmas pidada uute süsteemide kavandamisel, aga kindlasti ka olemasolevate hooldamisel.

Näiteks
'jälgi ja suhtestu', 'pigem ühenda (integreeri) kui eralda', 'kasuta väikesemõõtmelisi ja aeglaselt toimivaid lahendusi', 'kasuta servi ja väärtusta marginaalset', 'kasuta iseregulatsiooni ja ole avatud tagasisidele' ning muidugi taastuvenergia kasutamine ja jäätmetekke vältimine/minimaliseerimine.

Läbi taolise prisma lähenedes on võimalik saavutada väga erinevate süsteemide küllaltki suur efektiivsus, saagikus ning isetoimimine, mis madala energiakasutusega ühiskonnas on väga oluline.

Permakultuuri nähtavaks väljundiks on
metsaökosüsteemi jäljendavad ning terviklikult toimivad aiad viljapuude, marjapõõsaste ning söödavate taimedega (nt küüslauk, köögiviljad). Üheks leiutiseks on nn kanatraktor, kus kanu kasutatakse piiratud maalapil mulla kobestamiseks ja väetamiseks, mis tõsi küll, on läbi aegade poolteadlikult niigi toiminud süsteemi mõtestatud kasutamine.

Permakultuur võtab koost lahti mõned põllumajanduse põhitõed.
Näiteks esitab esmapilgul tobeda küsimuse, milleks üldse tuleb maad teistpidi pöörata kündes või labidaga kaevates? Ja kas oleks võimalik korralikku saaki saada ka kündmata ? Sest maaharimine on kahtlemata energiamahukas ning mulda pigem kahjustav tegevus.

Permakultuurse mõtlemise üheks oluliseks saavutuseks ongi arusaam, et põllumajandus ei ole valmis. Lõpuks on ju nii põlluharimise, loomakasvatuse kui aiapidamise eesmärgiks inimestele head ja tervislikku toitu pakkuda ning kui seda on võimalik saavutada väiksema energiakulu, aga suurema inimosalusega (mitte ainult otsese töö, vaid ka tähelepanelikkuse ja jälgimise läbi), siis on see lihtsalt üheks täiendavaks ning igaühele kättesaadavaks alternatiiviks suurest agroärist saadavatele toitudele.

Permakultuuri liikumise üks suuremaid võlusid ning väljavaateid on selle olemuslik demokraatlikkus – igaühel on võimalik alustada ja midagi ära teha.

Keskkonnaliikumine on tihti keskendunud suurtele protsessidele – konkreetse saastava objekti või tööstusharu muutmine, riiklikes töörühmades osalemine jne. See on väga vajalik, kuid paratamatult saab sellega tegeleda ainult väike arv inimesi ning paljud, kes on südames rohelised, ei leia endale erilist väljundit.
Samas alustades kasvõi viljaterade idandamise või miniaiaga köögiaknal tekib otsene side looduslike protsessidega, enda tegevuste üha süvenev ökoloogiline mõtestamine ning vastavalt võimalustele ka oma elukorralduse muutmine.
Seda on ju teatud läbi aegade, et üksikus seemnes on peidus terve uus maailm.

Permakultuursete" farmerite ideed

1. TÖÖ ON SEE MIDA PEATE TEIE TEGEMA, KUI TE EI OLE TEINUD NII, ET SEE TEEKS ENNAST ISE.

Tõlkides inglise keelest:
kui ei taha mõtelda, siis jookse.

Looduses tehakse kõik vajalik elavate organismide poolt. Aed või aiamaa on (või peaks olema - võiks olla) osa loodusest.

Kui me oleme kohustatud pidevalt vahele segama ja töötama, tähendab see, et me likvideerime tegelikult selle tagajärgi, mida me sellesama tööga ise esile kutsume.

Näiteks, peaaegu kõik aiatööd on tegelikult võitlus mulla kaevamise ja paljastumise tagajärgedega.

Või siis näiteks kastmise ränk, mõttetu töö - enamus, mis sai valatud, tõuseb ööpäeva jooksul õhku! Ja kõik see - lihtsalt harjumus, mõistuse laiskus.

Väike näide mõistlikust majandamisest permakultuuri vaatevinklist :

* maalapp on kodu juures. Kõik elamises tekkivad orgaanilised jäätmed komposteeritakse - see on hinnalisim väetis ja lausa tasuta käes !
Peenrad on täidetud kompostiga, peenardel on "seinad", et umbrohi sisse ei kasvaks ning mulda töödeldakse juba valmis peenral minimaalselt.

Muld on kaetud kõdukihiga (multshimine) - puudub vajadus kaevata, kobestada, praktiliselt pole vaja kasta, rohida sest pinnas hoiab loomulikku niiskus ning kõdukiht ei lase umbrohul kasvada.
Katuse all on reservuaar vee jaoks (vihmavee kogumi: avad kraani - vesi tilgub voolikute kaudu ise peenrasse.

See näide peenrast on loomishetkest alates efektne, ei vaja energiat, vaid kasutab looduse energiat - päikest, tuult, vett.

USA-s on tuntud farmer Anna Etsei, mõistliku kasvumaja omanik, kes pingutamata teenib 50000 dollarit aastas 2,5 sajandikult klaasiga kaetud pinnalt. Loomulikult, algselt pani ta ehitisse 7 dollarit ruutmeetri kohta, kuid nüüd saab tulu praktiliselt raha kulutamata.

2. JÄÄTMED - on IGASUGUNE VÄLJAVISATAV PRODUKT, MIS ON KASUTU SEEPÄRAST, ET TE EI MÕISTA SEDA KASUTADA.

Looduses jäätmeid ei ole, ning ka meil ei saa olema. Kuna elame paraku sünteetilisel ajastul, peame tegema paranduse - peaaegu ei ole.
Sünteetika tuleb põletada tünnis. Plastpudelid lähevad suures koguses taaskasutusse. Kõik ülejäänud läheb kompostiks, multšiks ja teedele raputamiseks.

3. KÕIK VAJADUSED RAHULDATAKSE VAID MÕNE ALLIKAGA.

Näited :
* Toit tibudele: alõtša ja mooruspuu - ülevalt, sorgo ja mais - kulissilt, rohi ja kaunviljad põlluribalt, putukad ja teod aiast.

Toit taimedele: kompost, kõdu, langenud lehed, sideraadid.

kastmiseks Vesi - tiigist, vihmast, mida säilitatakse multši ja tiheda istutusega. Ja nii edasi.

Ei mingeid kalli raha eest ostetud söötasid, väetisi ning kasuturbaid.


4. IGA EHITIS, LOOM JA TAIM TOOB ERINEVAT TULU.

Taimed see on toit, kompost, ravim, samuti ka kosmeetika. Sirvige vaid raamatud "Kodune Ürdiaed" ning sealt leiate mõtteid ja ideid, kuidas ise valmistada ja mis veel olulisem KASVATADA ürte, mis on ühtlasi nii ilutaimed ja lilled - ainakunistused, kui ka maitseained, ravi- ja lihtsalt nautimiseks mõeldud joogitee valmistamiseks, baasmaterjal kosmeetika, vanniõlide, shampoonide ja kreemide koduseks tegmiseks ja palju muud.

Kaunviljad on peale selle veel meetaimed, lämmastikukogujad ja kahjurite eemalepeletajad.
Puud võivad olla karkassiks aedoale. Aiavõrk - suurepärane karkass murakale, vistaariale või teistele "elavtaradele" ehk hekkidele. JA NII EDASI. Lihtsalt tuleb mõtelda, otsida ja lasta fantaasial lennata.

Looduses ei lange mullaviljakus mitte kunagi.
Sellest saab teha lihtsa ja ilmselge järelduse: kui me oleks teinud maaga midagi õiget, kasulikku, suureneks tema viljakus pidevalt.
Saak kasvaks. Taimed hämmastaks oma võimsuse ja gigantsusega. Ning mingisugust mulla hävinemist ei oleks!

Me kaevame maad massiliselt. Enamik suvilaomanikke arvab, et kogu suvila maaala tuleb läbi kaevata. Nad ei märka, et saakiandvate taimede all on mitte rohkem kui 30% mullapinnast.
Ülejäänud maaala haritakse tööd armastavalt läbi vaid võitluseks umbrohtudega.

Meie muldade viljakust ei loo meie! Meie, kõigi oma labidatega, kõige oma tehnikaga, kastmiste ja väetamistega hävitame pidevalt viljakust.

Viljakust, see on mulla võime anda toitaineid, koguda ja hoida niiskust ja õhku, loovad juba miljardeid aastaid elavad organismid mullas. Need, kes elunevad mullas,: ennekõike juured, vihmaussid ja putukad, nende käikude seintel aga mikroorganismid. Ja need, kes tegelevad surnud orgaanikakihi ümbertöötamisega, needsamad vihmaussid, putukad ja mikroobid - mulla pealispinnal.
Just see elus sisemus pluss elav välispind ongi muld.
Ilma kõige selle elava sisemuseta on see kõigest vaid karkass. Parafraseerides kauplustes leiduvat juustu laadset toodet - mulla laadne ollus.

Elusus loob mullastruktuuri: kaevab kanaleid ja käike. See struktuur ei hävine sajanditega. See kindlustabki elu: imab ja kogub vett, juhib õhku, laseb alla süsihappegaasi, ilma milleta mineraalid ei lahustu. Kõik see tuleb atmosfäärist, ning seepärast on atmosfääriga otsene seos - see on mulla elu alus.

Kündmine ja kaevamine loob rikutud, segipööratud mullakihi, mis vajub kiiresti peale esimest vihma. Muld isoleeritakse atmosfäärist. Kõik elusstruktuur rikutakse. See on sama, kui jätta auto pressi alla, ning hiljem imestada, miks see ei sõida. Läbi kaevatud muld saab šoki, tardub: ei hinga, ei ima vett, kuid peamine - lakkab toitainete andmine.

Pealispinna paljastumine, ning struktuuri segi paiskamine on kõige efektiivsem meetod mulla, kui aktiivse, viljaka keskkonna hävitamiseks. Ning nii hämmastav kui see ka ei ole - just sellega ongi kõik aednikud suurema osa ajast hõivatud ! Püüdlikult viime mulla jõuetuseni, hiljem aga üritame kogu suve korvata seda, mida rikkusime kastmise, väetamise ja kobestamisega.

Rikutud struktuuri ei asenda millegagi. "Segu savist, liivast, orgaanilistest jäätmetest ja mineraalidest, isegi vajalikus proportsioonis ei ole kaugeltki sama viljakusega võrreldes sama koostisega mullaviljakusega.

Niisiis, armsad aiasõbrad, käes on nõiaring. Laotanud sõnnikut, kaevanud, kobestanud, kastnud, väetanud, viies mulda uusi stimulaatoreid me tegelikult tapame viljakust. Ning ta püsib miinimumil.

Kuidas on nii, et looduslik muld, mida ei väetata millegagi, toodab tuhandete aastatega biomassi ,aga parimad meie põllud, mida väetatakse igaaastaselt ja nii rikkalikult, ei anna sellega võrreldagi?
Juba peaaegu sada aastat peetakse seda ilmseks, et muld jääb ruttu jõuetuks, kaotab toiteelemendid, ning meie peamine ülesanne on korvata neid puudusi regulaarselt.

Tundub, et tegemist on kõige märkimisväärsema agronoomilise müüdiga !

Eelmise sajandi lõpus rida Euroopa teadlasi tõestasid, et see pole nii.
Agrokeemia õpetas ja õpetab ainult vees lahustuvaid elemente. Muld aga sisaldab ja imab kordi rohkem seotud ja lahustumatuid aineid. Ja asi on selles, et looduslik, aktiivne muld lahustab ja annab seda ammendamatut tagavara edasi taime juurtele. See ongi viljakus.
Aktiivselt hingav muld saab õhust suures koguses lämmastikku, hapnikku, süsihappegaasi ja vett, samuti märgatavas koguses nitraate, ammoniaaki, metaani, vesiniksulfiidi, joodi, fosforit ja orgaanilist tolmu.

Küntud muld, tänu mulla kanalite lõhkumisele, peaaegu ei hinga, ei vaheta atmosfääri gaase, ning ei saa õhust aineid kätte.


VILJAKUS JA MIDA TEHAKSE VALESTI

VILJAKUSE NELI TINGIMUST

1.
OPTIMAALNE JA PIDEV NIISKUS. Kui on liiga kuiv, muutub muld tihedaks, aga elu temas praktiliselt sureb, - lõpeb orgaanika lagundamine ja lämmastiku fikseerimine. Liigniiskuses kõik lämbub, ning algab kahjulik hapnikuvaene orgaaniliste jäätmete käärimine (silostumine).

2.
ÕHUÕÕNSUSTE JA KANALITE SÜSTEEM, MIS ON SEOTUD ATMOSFÄÄRIGA. Ilma hapnikuta ei toimu lämmastiku üleviimist taimedele omastatavasse vormi (nitrifikatsioon), ei tööta happed, lahustuv fosfor, kaalium ja teised elemendid; ilma kanaliteta muld ei kurna vett (sisemine kaste), ei ela mikroobid, vihmaussid ja putukad.

3.
SUVEL PEAB MULD PIDEVALT OLEMA ÕHUST JAHEDAM. Vastasel juhul ei teki sisemiste õõnsuste seintele kastet. Üldse on temperatuuri tõus stress juurtele ja mulla elulisusele.

4.
SÜSIHAPPE (H2CO3) LIIG MINERAALIDE LAHUSTUMISEKS. Süsihape tekib süsihappegaasi ühinemisel veega. Ilma temata ei anna alusmuld lahusesse toiteelemente. Nii moodustub juurtele parim keskkond.

Nüüd neist lähemalt :

NIISKUS:

* "Sügav künd lõhub kõdunenud juurte ja vihmausside poolt loodud kanalid, ning peenestab mulla pulbriks, millest peale esimest vihma moodustub tainas, hiljem kuivades kui tellis, ning ta praguneb. Ümberpööratud alusmuld on veel vastuvõtlikum kahjuliku mullakooriku tekkimisele, mis lõplikult pidurdab õhu juurdepääsu mulda... Ja siis valame meie veel ülevalt vett juurde ja tulemuseks on mulla "lämbumine".
Niiskus ja õhk - ei ole eraldi. Tulles läbi juurekanaleid, täidavad vesi ja õhk need koos, ning tasakaalustavad üksteise koguse, hoides soodsaimat olukorda. Kanalid, mis jäävad igaaastaselt maha surnud juurtest, - need on mulla "poorid" ja "kopsud". Ilmselt pole mullas midagi tähtsamat nendest kanalitest. Nad juhivad mulda õhku. Nende seintel on kõige halastamatuma kuuma ajal sisemine kaste, andes niiskust kaks korda rohkem kui sademed. Kanalite kaudu valgub vihmavesi alusmullani, ning ülemine kiht pääseb liigniiskusest. Nende kaudu langeb ka süsihappegaas, ning nendes toimub mineraalide lahustumine.

Aiapidaja põhiline eesmär on hoida seda struktuuri ja selle ühendust õhuga.
Selleks:

1) mulda ei töödelda sügavamalt, kui 4-5cm

2)muld peab olema pealtpoolt pidevalt kõduga kaetud. Nagu ka looduses. Mulla harimine seisneb umbrohujuurte läbilõikamises lameda lõikajaga. Sellisel režiimil kobestab muld suurepäraselt iseennast, ning tema viljakus "elustub".

3. MULLA JAHEDUS

Vajaliku temperatuuri ja süsihappegaasi loob kõdumultš.
Et vesi kondenseeruks mulla tühemikes, peavad nad olema jahedad. Varjus veel jahedamad. Just seepärast on mets nii vettandev, et seal sünnivad isegi ojad. Siiski on nitrifitseerivatele bakteritele vaja, vastupidi, soojust.
Kuid kui mulda kaevata, on see lahendamatu vastuolu: kevadel kaotab muld kiiresti jaheduse ja kuivab, taimed aga kannatavad lämmastiku puuduse käes, ja meie puistame salpeetrit. Kõdutekk lahendab selle probleemi. Muld, mis on multšiga kaetud, on pikalt, kogu suve, piisavalt jahe. Kõdu soojeneb ise kiiresti, ning temas toimub aktiivne nitrifikatsioon, ning teiste elementide vabastamine, mis mööda kanaleid jõuavad noorte juurteni.

. SÜSIHAPPEGAAS.

Kogemused näitavad, et hapete olemasolul lahustuvad fosfaadid 30 korda kiiremini ja teised elemendid - umbes samuti.
Mineraalide lahustamiseks vajalikke happeid eritavad taimejuured ise, samuti mikroobid.
Kuid peamine lahustaja on süsihape, tema allikaks on süsihappegaas.
Seda eritavad hingamisel putukad ja mikroobid ning lagunev orgaanika.

See on vajalik fotosünteesiks: kui tõsta süsihappe sisaldust õhus 15-20%-ni, võib saak paraneda poolteist korda.
Seepärast tehakse kasvuhoonetesse spetsiaalsed põletid, mis tõstaksid süsihappegaasi taset õhus.
Ja siin ongi viga !
Süsihappegaasi liigne kogus lämmatab nitrifikatsiooni.
Selle tasakaalustamiseks vajame suurtes kogustes lämmastikväetist ja nitraate

Ja jällegi on väljapääsuks kõdumultš !
Moodustunud soojas kõdus, langeb süsihappegaas, kui raskem, mööda kanaleid alusmulda, kus jääb süsihappena püsima. Ülesse aga jääb õhk ja toimub aktiivne nitrifikatsioon.

Ühe puidust adra abil, kasvatati fantastilist saaki iidses Mesopotaamias ja Egiptuses. Juba ammu lähevad arenenud maade farmerid üle künnita põlluharimisele.

Aga meie ikka ja endiselt kaevame ja künname !


Toomas Trapido ja Nele Tõniste ütelvad Permakultuuri kohta järgmist :

Oleme harjunud, et elupaika valides läheme maalapile ja asume seal ümberkorraldusi tegema oma nägemusest johtuvalt – tühi maa on selleks, et inimene selle täidaks. Permakultuuri puhul käib asi vastupidi – inimene läheb maa juurde valmisolekuga kuulata selle maa häält ja kohanduda, toimida nii, nagu on hea just sellele maalapile, loodusele ja ümbritsevatele oludele.

Permakultuur jälgib nelja eetilist printsiipi: hoia maad, hoia inimest, jaga ümbritsevaga seda, mis sul üle jääb, ning sea piirang tarbimisele.

See on terviklik, loodust jälgiv ja jäljendav süsteem, mis hõlmab hoolitsemist maa ja inimeste eest, õiglast jagamist. Kõige laiemas mõttes. Hoolitsed oma maalapi, aga ka planeedi eest.
Kiirustades on võimatu permakultuuri teha. See puudutab kogu elamist.

Aega tuleb võtta.
Kui Sul aega pole, pead küsima endalt,
miks ja vaatama, millele Sinu aeg kulub.


Roheline energiaEestis on väidetavalt olemas väga head eeldused selleks, et suurem osa meie elektrit toodetaks taastuvenergiast.
Ometigi on situatsioon pigem vastupidine.

Eesti on võtnud omale eesmärgiks
suurendada rohelise energia osakaalu, kuid see tähendaks vaid 5,1% aastaks 2010 ning 8% aastaks 2015. Täna on selleks numbriks olematud 1,2%.

Jiljuti juhtusin lugema, et keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas meetmete määruse, mis sätestab kaugküttesüsteemide ja taastuvenergiaallikatest elektri ja soojuse tootmise parandamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuse tingimused. Toetuse eesmärk on elektri ja soojuse koostootmise arendamine, kaugküttekatlamajade üleviimine taastuvenergiaallikate kasutamisele ning kaugküttetrasside energiatõhususe parandamine.

Selle kohaselt on Eesti võtnud uueks eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu
aastaks 2020. 25% peale.

Asi ju seegi, samas jääme ka selle näitajaga endiselt Euroopa Liidu riikide seas lõpugruppi (
endiselt eelviimasel kohal !)

Võrdluseks võiks tuua näiteks Rootsi või Austria, kus aastaks 2010 on planeeritud taastuvenergia osakaaluks
50 - 70%


Eesti võiks täielikult või vähemasti suures osas minna üle puhtale energiale !

Postimees.ee üleskutsele reageerinud lugeja pakkus, et Eesti võiks saada euroliidus eeskujuks sellega, et läheb esimesena üle nn puhtale energiale.

See oleks innovaatiline samm, pilk tulevikku, mis samal ajal aitaks meil oma energiajulgeolekut parandada.

Puhas ehk roheline energia on taastuvate energiaallikate abil toodetud energia, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia ja loodete energia.

Lugeja sõnul oleks energiaüleminek ka mõõdetav. «Seda üleminekut saaks mõõta iga aasta, kuigi tuleb tunnistada, et tegemist saaks olema pika ja keerulise protsessiga.»

Samm saaks kommentaatori väitel võimalikuks, kui selle taga oleks poliitikute nõusolek ja rahva tahe, mida võiks kinnitada referendum.
«Kui tegemist oleks riigi prioriteediga, siis leiaks ka vastavad vahendid,» pakkus ta ja kutsus tegema elanike seas selgitustööd.

Ka aitaks see uus suund Lugeja sõnul uusi töökohti luua, tooks uusi investeeringuid ja arendaks tehnoloogiat.

«Puhas loodus ja puhas energia ongi muide Eesti Nokia.»

Teiseks pakkus Lugeja välja, et Eesti kogu ühistransport võiks pikas perspektiivis minna üle akudele ja elektrile.

Mõni väiksem Eesti linn, näiteks Rakvere või Paldiski võiks tema sõnul olla esimene
riiklik pilootprojekt.

Ka soovitas ta eelistada riikliku poliitika abil loodussõbralikumaid autosid teistele.
«Privaatsektoris tuleb kehtestada automaks sõltuvalt mootori mahust, no ei ole vaja meil 4-liitriste džiipidega kihutada. Elektriautodele aga riiklik soodustus.»

Ta tõdes, et see on kallis idee, kuid leidis, et kliimasoojenemise tagajärjed ning oma looduse ja inimeste tervise pidev rikkumine on perspektiivis veel kallimad.


Milline on aga meie rohelise energia tegelik seis tarbija seisukohast lähtudes ?

Eesti Energia pakub väidetavalt oma klientidele alates 2009 aasta märtsist alternatiivenergia kaubamärki
"Roheline enerigia", mis nende väitel peaks olema maine- ja staatusetoode.

Oma kodulehel väidab Eesti Energia järgmist :
* Rohelise Energia ostjad tarbivad
Eestis tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning soodustavad taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist.

Alates 2009. aasta märtsist saavad kõik Eesti Energia kliendid tarbida Rohelist Energiat kilovatt-tunni põhises arvestuses ja
kogu nende tarbitav elektrikogus on toodetud taastuvatest energiaallikatest.

Klientidele müüdava elektri
toodab Eesti Energia ise või ostab kokku teistelt taastuvenergia tootjatelt.
Suurema osa Rohelisest Energiast moodustab Eestis toodetud tuuleenergia, lisa tuleb siinsete hüdrojaamade toodangust.
Kohalike tootmisvõimsuste ootamatul vähenemisel kompenseeritakse puudujääki prügilagaasist toodetud või lähiriikidest imporditud taastuvenergiaga.

Elekter jõuab kliendini tavalise elektrivõrgu kaudu. Eesti Energia
tagab elektrivõrgus igal ajahetkel vähemalt Rohelise Energia klientide tarbimismahule vastava hulga taastuvenergia olemasolu.

Kas see aga ka tegelikult on nii või müüakse lihtsalt "lollikestele" sedasama energiat kallima hinnaga ?

Helistasin Eesti Energia klienditelefonile ja uurisin väidetava rohelise energia kohta.

Küsisin järgmist :

* kas Eesti Energia "rohelise energia" paketi klient saab ka reaalselt lubatud taastuvenergiat ning milline on garantii, et ma selle uhke nime varjus lihtsalt tavaenergia ees rohkem ei maksa.

* Kui suure osa energiast saab "rohelise energia" paketi omanik
TEGELIKULT rohelisest energiast.

Vastus oli minu jaoks jahmatav ning kurvastav (ümar ja demagoogiline jutt):
Lühidalt kokku võttes sai teada,et:

Rohelise energia pakett on
"prestiizhi küsimus". See on mõeldud inimesele, kes on rohelise mõtlemisega ning vaatab tulevikku. Sellega toetab ta põhimõtteliselt rohelise energia tehnoloogia arendamist.

Kui hakkasin täpsemalt uurima, et kui palju siis selle paketi omanik praegu reaalselt "rohelist energiat" saab, selgus, et
vist ei saagi. Põhimõtteliselt tarbid sa sama energiat, mida teised, aga maksad rohekm, sest roheline mõtlemine on "prestiizhne" ja "trendikas" ja näitab, et saa hoolid tulevikust.

Kui küsisin vastust Eesti Energia väite
"kogu nende tarbitav elektrikogus on toodetud taastuvatest energiaallikatest" kohta, ei osanud klienditeenindaja mulle midagi ütelda ning hakkas uuesti rääkima sisutut juttu teemal "prestiizhi küsimus" ning "tehnoloogia arendamine".

Palusin siis tal vastata veel küsimusele, kas Eest Energia seljuhul tegelikult petab kliente ja müüb neile väidetava rohelise energia nime all tavalist taastumatutest allikatest pärit enerigat, sain vastusesks :
"no põhimõtteliselt võib jus eda ka nii vaadata, aga... " ja järgnes uuesti ümar jutt teemal "prestiizhi küsimus" ja "roheline mõtlemine".

Igatahes palusin oma kontakti edasi anda mõnele kompetentsemale inimesele, kes oskaks asju paremini seletada, praegune kokkuvõte on aga see, et tegelikult Eesti Energia ei müü rohelist energiat ja nöörib selle nime all lihtsalt inimestelt rohkem raha mingi hämara "tulevikus võtame kasutusele" deviisi all.

Mõned päevad hiljem võttis minuga ühendus Eesti Energia AS Rohelise Energia programmijuhiga (jätan viisakusest tema nime enda teda)

Toon siia temapoolsed väited :

Küsimuse peale,
kas Rohelise energia paketi klient saab ka tegelikkuses "rohelist energiat" või on tegemist pigem ühisest "pajast" söömisega, vastas ta mulle järgmist :

V: "See võib nii olla, samas ei pruugi. Kindel on see, et RE kliendi jaoks anname me võrku taastuvenergiat. Teiste klientide jaoks koostatakse portfell vastavalt siseriiglikul ja riikidevahelisel turul olevale elektrienergiale. Muidugi jääb alati võimalus, et tavaklientide jaoks imporditav elekter pärineb ka mõnest taastuvenergia üksusest"

K: Siit loen välja väite, et Rohelise Kodu paketi omanik tarbib konkreetselt temale suunatud "vaid rohelist energiat" või siis "pigem rohelist energiat". Täpsustan oma küsimust : "Kas Rohelise Kodu ja tavalise Kodu paketi tarbijad tarbivad täpselt ühte ning samasugust "segaenergiat" ja erinevus on vaid tariifis või saavad Rohelise Kodu paketi omanikud tõesti vaid rohelist energiat:

V: "Erinevus on tariifis ja see erinevus tuleneb sellest, mida me teisest otsast sinna ühtsesse võrku selle kliendi jaoks anname."

Nagu ütlesin, me garanteerime, et niipalju kui RE kliendid elektrit tarbivad, nii palju me seda igal juhul ka võrku anname. Taastuvenergiat on meil võrreldes traditsiooniliste energialiikidega tõesti vähe aga siiski piisavalt, et katta senine RE klientuuri vajadus. Kui tuleb puudu, siis uusi kliente juurde ei võta ning olemasolevate vajadused katame puudujäägi korral impordiga mõne teise riigi taastuvtootmisüksusest.


Vot nii lihtsad või segased need lood ongi. Nagu oleks ja nagu ei oleks kah.

Mõtted kommuunist kui ühisest maailmast

Alustuseks kohe - ma ei kavatse siinkohal propageerida kommuunielu kui sellist.
Eestis on küll üksikuid ökokülasid või kommuune, kuid mina isiklikult ei tunne, et oleksin valmis elama tõelises kommuunis, nagu näiteks Tamera.
Samas - ma ei ole seda ka proovinud, seega never say never.

Tahaksin siinkohal rääkida oma mõtetest seoses osalise ühiselu või siis mõnes mõttes "minikommuuniga".

Mis asi on kommuun kui selline. Sina aitad mind, mina aitan Sind.
Lihtne, kas pole ?
Mina kasvatan köögivilju, Sina kasvatad lihakarja, mina annan Sulle köögivilju, Sina annad mulle liha vastu. Mõnes mõttes nagu naturaalmajandus.
Siiski - tahaks rääkida asja veelgi laiemast mõõtmest.
Mõõtmest, mis lahendaks meie elus päris palju probleeme ja mida mina nimetaksin inimlikuks, arvestavaks või siis Puhtaks Eluks.

See ei ole mitte midagi uut - meie vanaemad või vana-vanaemad/vanisad elasid sarnast elu. Isegi "nõuka ajal" toimis see süsteem kenasti. Miks mitte siis praegu.

Ma ei oska seda kõike detailselt lahti seletada, seega toon vaid mõned mõttekatked.

* ühes asutuses töötavad inimesed võiksid teha koostööd. Kui mina sõidan iga päev Sinu maja eest mööda, miks siis ei võiks ma ka Sind peale võtta, selle asemel, et me mõlemad tuleme tööle eraldi autodega ja saastame seeläbi oluliselt rohkem keskkonda.

* eelmainitud naturaalmajanduslik "vahetusteema" - mina kasvatan kodus tomateid, Sina aga oskad kududa või heegeldada. Miks me ei võiks oma oskusi vahetada ?

Oleme Katriga seda meetodit oma talu juures rakendanud - minul ei ole puude langetamiseks vajalikku tehinkat, aga mõnel tuttaval või sõbral on. Nemad tulevad meile appi puid langetama, meie aga tegime neile näiteks oma aia viljadest kooki !

Lase vaid mõttel lennata.
See toimib mis-iganes valdkonnas - lapsehoid, talu või koristustööd, transport.

Meil on talus vaja välja kaevata terve lauda täis sõnnikut. Jällegi - minul puudub tehnika, samas naaber võibolla ostab kasvuturvast sisse kalli raha eest. Tema kaevab mul oma kopaga sõnniku välja, mina annan talle osa sõnnikust tasuta. Kasu mõlemapoolne

Kuidas palun, Proua Peaminister

Arvasin,e tsee vahva (kuid sügava ivaga) lugu tuleks siinkohal ka Teieni tuua. Mõnes mõttes nagu Michael Moore´i unenägu, aga Maarjamaine versioon.
Pärit leheküljelt www.greengate.ee

Maailma Uudisteagentuuri (MU) aastalõpuintervjuu Eesti Vabariigi peaministriga. 31. detsember 2031.

K: Proua peaminister, Eesti on esimene naftavaba riik Euroopas. Isegi Rootsi, kes tahtis nii kaugele jõuda aastaks 2020, on teist tagapool. Kuidas see Teil õnnestus?

V: Meil on ju oma nafta - põlevkivi! (Naerab). 25 aasta eest käisid Eestis ägedad
vaidlused - ühed tahtsid kõvasti maa seest põlevat kivi kaevata ja kujutage ette - seda ahju ajada ning sellest õli keeta! Teised aga ütlesid, et kogu maa tuleb katta tuulikutega.
Päris õigus polnud aga kummalgi, kuna varsti saadi kogu maailmas aru, et ühest küljest oleme oma energiakasutamisega tipus, kust enam ülespoole ei saa ja teisalt jõudis kohale kliimamuutus - meri hakkas tasapisi tõusma ning esmakordselt õitsesid detsembris võililled. Inimeste teadvuses toimus pööre - nad said aru, et peavad kohe midagi tegema, kui tahavad mõnusalt edasi elada.
Ning Eesti-sugune väikeriik reageeris kiiresti. Kokkuvõtvalt võib öelda, et turumajanduse asemele astus permakultuur

K: Kuidas palun, proua peaminister, permakultuur ?

V: Vabandust, Te olete pisut liiga noor, tänapäeval ei räägi tõesti keegi enam permakultuurist, kuna meie süsteemid ongi permakultuuri põhimõtete järgi üles ehitatud ja see on sama loomulik nagu õhk, mida hingame. Näiteks metsaaiad, mis meile toitu annavad, kodustatud jaaniussid, kes pimedatel talveõhtutel meie tube valgustavad - edasi oskate vast juba ise...

K: ...tehislik fotosüntees, kust saame oma suhkru ja energia, jah muidugi. Ma ei teadnudki, et seda omal ajal permakultuuriks nimetati. Aga põhust pilvelõhkujad - need tekitavad vist siiani vastakaid arvamusi?

V: Tõepoolest, samas on nad arvel arhitektuurimälestistena omast ajast.
Kui klaas, teras ja betoon ehituse ajal järsku ja lõplikult otsa said, kuid lubatud merevaatega korterid olid juba ette ära müüdud, siis ostetigi kogu Eesti põhk kokku ja nii need kummalised tornid kerkisidki.
Lehmadele ei jätkunud enam midagi.
Aga tänapäeval on Tallinna endine city valdavalt teemapargiks muudetud, kus saab õppida endise aja elu - näiteks sõita kõige kummalisema sõiduriistaga, mida üldse võib ette kujutada. Seda nimetati vist Hummeriks. Muuseumimudel saab energia loomulikult fotosünteesist. Kõrgeimas põhutornis asub muuseas Muinsuskaitseamet.

K:
Proua peaminister, Teie olete olnud Eesti praeguse edu taga. Öelge palun, kust Te saite meelekindluse, teadmised ja usu nende heas mõttes hämmastavate muutuste läbiviimiseks

V: Noorena rändasin ja elasin mitmetes ökokülades, nagu neid tollal nimetati. Täna aga ökoküla mõistet jällegi ei teata, kuna see on saanud meie igapäevaseks eluviisiks. Muidugi on inimesi, kelle paremad eluaastad möödusid näiteks kaubanduskes- kustes ja nende vaikseid mälestusteenistusi tuleb austada.

Puhas vesi - kallim kui kuld.

Sattusin täna lugema ühte Sirle Seemen/Brisbane artiklit elust Austraalias.

Mõtlema pani asjaolu, et samas kui meie siin Eestis laseme vetsupotist alla puhast ja joogikõlbulikku vett ja nii mõnigi lihtsalt arutult vett raiskab, võitleb Austraalia valitsus veepuudusega, mis (nagu selgus) ei ole Austraalias teps mitte utoopiline teema.

Quuenslandi omale kodu rajanud Sirle Seemen/Brisbane pidi muuhulgas tutvuma veekasutuse santsioonidega ja andma allkirja, et ta on neist teadlik ja neid järgib.

Valitsus jagab hulgaliselt keelepse, mida saab dushikabiini ustele ja segistite servadele kleepida, ning mis ütlevad : "Sulge kraan hammaste pesemise ajal - nii hoiad kokku kuni 8 liitrit vett!" või "Ära pese puuvilju jooksva vee all vaid veega täidetud kraanikausis - hoiad kokku kuni 12 liitrit vett !"
Ja nii edasi ja edasi...

Või siis iminapaga dushikabiini külge kinnitatav liivakell, mis näitab, millal saab täis 4 minutit, mis on optimaalne aeg dushi all käimiseks.

Päevas on seal inimesele veenormiks määratud mitte rohkem kui 140 liitrit. Kõik veega seonduv on seal reguleeritud ning valitsus plaanib kasutusele võtta halli veel (greywater) süsteemi, millega puhastatakse kanalisatsiooni lastud vesi taas joogikõlbulikuks...

Meie aga siin Maarjamaal....

Jäin mõtlema enda veekasutuse peale.
Lapse vannitamisest järele jäänud vett ei lasta meie peres mitte kanalisatsiooni voolata vaid see läheb mähkmeäbrisse mähkmete pesuks. Hambaid pestes üritan enamasti kraani siiski kinni panna. Dush on meil 100l boileiga ja sellest jäätkub pesemiseks tervele meie perele.

Ja ongi laias laastus kõik...
Õuest tulles käsi pestes või vetsus vett tõmmates laseme ikkagi puhtal joogiveel kanalisatsiooni voolata ja seda mitte lohakusest vaid seetõttu, et ma ei ole Eestis veel leidnud halli vee (greywater) taaskasutuseks mõeldud süsteeme, mis suunaksid kasutatud vee paaki ja sealt edasi vajaduse järgi näiteks WC loputuskasti.
Eriti hull lugu on veel nendega, kes puhta kraaniveega oma majaesist muru ja peenraid kastavad.
Kuna uuringud näitavad, et tervelt 27% koduse majapidamise veest kulub WC peale, oleks halli vee süsteem veel eriti oluline, seda ka Eestis

Milleks see kõik ?

Nii uskumatu, kui see meie Eesti oludes ka ei tundu, on puhas vesi loodusvara, mida peaksime tegelikult kullastki kallimaks pidama ! Kogu maailma veest on joogikõlbulik vaid tühised 3% ning sellestki on kättesaadav vaid 0,003%
Hetkel elab umbes kolmandik maailma inimestest tingimustes, kus nad saavad kasutada maksimaalselt 20 liitrit vett päevas. Keskmine Euroopa inimene kasutab aga samas ca 300 - 400 liitrit vett päevas !

Kui palju vett kasutad Sina ?

Puhta vee vähesus ei ole küll otseslt Eesti inimese probleem, kui aga võtta maailma kui tervikut, on see tegelikult meie igaühe asi.

Uurijad on ütelnud, et 85% kogu maailma puhtast veest kulutavad ära umbes 12% inimestest.

Sellest tekkis mulle mõte, miks ei võiks veetarbimine olla Eestis maksustatud "astmeliselt" (nii populaarne sõna ju praegu...)
Et siis need, kelle veetarbimine pereliimete arvu kohta on normaalsetes piirides, maksavad vee eest üht hinda (näiteks sellist nagu praegu) need, kelle veetarbimine on aga arutult suur, maksavad vee eest kallimat maksu (ehk siis nende vee hinnale lisandub nii ütelda keskkonna "reostamise" tasu). Kelle veekasutus on aga eriti madal, saavad kui "loodussõbralikud inimesed" tasuda vee eest soodushinnaga (nn. "rohelise hinnaga").

16 August 2009

Kas põhjendamatult kallis või kahtlaselt odav ?

Katri andis mulle täna lugeda ühte kirjutist "Looduspere" koduleheküljelt. See oli küll seoses Didymos´e kandelinadega (mil moel need erinevad paljudest teistest ja miks nad kallimad on), kuid see seletab päris kenasti lahti selle, miks om looduspuhtad-, mahe- ning ökotooted kallimad kui nii mõnigi teine sarnane toode.
Õigemini siis - miks teised tooted on odavamad ning mille arvelt see odavus tuleb.
Ma ei hakka tervet seda artiklit siia kopeerima, teen vaid lühikokkuvõtte

***

Didymose hindu vaadates imestavad paljud, miks nad ei tooda nn „odava tööjõuga riikides”?
Nii saaks kandelina müüa palju odavamalt. Esmapilgul tundub see ahvatlev võimalus, kuid kas on ?!

Ülemaailmse nõudluse kasvades odava puuvilla järele, hakkas järjest rohkem põllumehi Indias toiduainete asemel kasvatama puuvilla. Nii levis puuvillakasvatus üle kogu India. Sealne kliima meeldib aga ka puuvillakahjuritele, mistõttu on India muutunud resistantseks putukamürkidele.
Seetõttu võideldakse seal puuvillakahjuritega vahendeid valimata. Kasutatakse isegi toksiine, mis on Euroopas keelatud, vaatamata sellele, et see on ohtlik ka nende endi tervisele.
Paljud puuvilla töötlejad, surevad noorelt just toksiiniaurude tõttu.

Teine probleem on nn „võla-lõks”. Putukamürgid on kallid, sest nad on toodetud tööstusmaailmas. Sageli tuleb farmeril pantida oma saak putukamürkide pakkujale isegi enne, kui puuvill on maha külvatud. Seetõttu pole tal enam iialgi võimalik istutada midagi muud peale puuvilla. Selline „võlaorjus”, on levinud globaliseerumise tõttu ka India tekstiilitööstuse teistesse osadesse.

Kanga kudumiseks vajalikud kangasteljed on ostetud lenuga, tagatiseks on kootud materjal – loomulikult omahindadega. Sellest hetkest alates töötab kuduja ainult laenuintresside katteks. Tooted müüakse aga meie maal „käsitsi kootud” sildi all.

Probleemiks on ka vesi. India värvimistehased töötavad harva suletud veeringlusega ja suunavad puhastamata heitveed otse loodusesse.

Kõige rohkem vett kulub tootmisahela lõpus pesemiseks, et lõpp-produkt vastaks vähemalt meie „Ökotex Standard 100” nõuetele.
See on võimalik ainult suure hulga puhta veega.
Kaupmehed taipasid piisavalt kiiresti, kuidas selline veenappus rahaks teha.
Paljud töötavad perekonnad kulutavad KOLMANDIKU oma sissetulekutest joogiveele.

Miks lubatakse sellisel asjal juhtuda? India valitsus on sattunud samuti „võlalõksu” ja sõltub ekspordist.
Kui aga kord aastas saabub Saksamaalt nende tegevust kontrollima audiitor, siis on lapsed kangastelgede juurest eemaldatud ja veepuhastusjaamad suletud hooldustööde tõttu. India farmer vabandab ennast välja tingimustega, milleni tema kliendid Euroopas on teda sundinud. Kui ta teeks äri peamiselt India tarbijatega, oleks tema firma arvatavasti väiksem ja õiglasem.

***

Vähe sellest, et kogu see eelnev kõlas (vähemasti minu jaoks) vägagi masendavalt, pani see mind mõtlema kõikide muude toodete üle.
Võtame näiteks kõige lihtsama - MAASIKAD.
Paljud kurdavad, et Eesti maasikas on liialt kallis !
Kas ikka on ? Kas mitte ei ole hoopis need Hiinast ja Hispaaniast toodud maasikad kahtlaselt odavad ?
Eesti maasikatootjad kurdavad, et isegi omahinnaga müües ei suuda nad Hiina ja Hispaania amaasika hindadega konkureerida.

MIKS ?

Vastus peitub jällegi selles artiklis, mida ma refereerisin.

Kõige hämmastavam on minu jaoks seejuures kaks asja:

1) Kui inimene ostab elektroonikatoodet, autot või midagi muud sarnast, on tema mõttekäik ometigi - see on kahtlaselt odav, sellel peab midagi viga olema.

2) Eesti talumehed kurdavad, et toorme (vili, liha, marjad jne) kokkuostuhind on absurdselt odav ja kasvatamine ei tasu enam ära. Samas on poelettidelt Eesti enda toormest toodetud asju leida pea võimatu ! Isegi Eesti moosid on tehutd Poolast ja Hiinast toodud marjadest !

Teeme leiba

Esimest korda tegime leiba 2008 aasta jaanipäeval, sealt alates on leivategu meie peres täiesti aktuaalne teema. Poeleiba nagu enam eriti ei tahagi.

Esimene leivategu algab nagu ikka juuretise valmistamisega. Edaspidiseks jätad igal korral natukene juuretist alles ning ei pea seda enam uuesti tegema. Juuretise valmistamine on väga lihtne, meie retsept pärineb raamatust "Ahjusoojad saiad-leivad" seeriast 100 rooga.

Juuretis:

* 1-3 päev: 200g rukkijahu, 2 dl vett, 100g riivitud õuuna (käärimise kiirendamiseks). Sega käesoe vesi (35 C) jahu ja riivitud õunaga.Tõsta segu vähemalt kaheliitrisesse purki ja sulge see kaanega. Pane purk sooja kohta (meie kasutame selleks kohaks põrandasoojendusega vannituba) ning lase seista kolm päeva. Parim hoiutemperatuur on 26-30 C. Käärimisprotsessi kiirendamiseks sega kord päevas purgi sisu.

* 4 päev: 200g rukkijahu, 2 dl vett. Tõsta juuretisehakatis suurde kaussi ning lisa jahu ja käesoe vesi (nagu esimeselgi päeval). Sega korralikult ja lase seista veel üks ööpäev

* 5 päev. Juuretis ongi valmsi ! Kasuta seda vastavalt vajadusele. Ülejääki hoia külmkapis, kus see seisab nädala. Juuretist saad alati "elustada" vett ja jahu lisades.

Pikemaks säilitamiseks sega valmis juuretis kuiva jahuga. Lisa jahu nii palju, et segu on kuiv ja teraline. Laota see kuivale köögirätile või paberile ja lase kuivada toatemperatuuril kaks päeva. Säilita kuivas.
Selmoel säilitatud juuretise taaskasutamiseks lisa sellele nii palju käesooja vett, et teksiks paks pudrutaoline mass. Tõsta segu koos nõuga käesooja vette, et käärimsiprotsess saaks alata ja jäta see 3-4 tunniks sinna seisma. Kui käärimine on toimunud, lisa jahu ja vett ja lase üks ööpäev seista. Ongi jälle valmis !

Nüüd, kui Sul juuretise tegemine selge ja juuretis olemas, oleks õige hetk leib ahju panna :-)

Leivategemisega on selline asi, et kohe esimesel korral ei pruugi see välja tulla just sellisena, nagu sa ootad. Üks kogenud leivategija ütles, et üks õige leib tuleb välja alles umbes viiendal korral. Leiba tuleb teha ja maitsestada tundega, päris 1:1 retsepti järgi seda teha ei saa.
Siiski on mingi "baasretsept" vajalik.

Siin siis meie oma:

Juuretisele lisada 5dl leiget vett ja 5dl rukkijahu. Segada ja lasta seista toasoojas umbes 8 tundi.
Lisada 13dl rukkijahu, 3dl leiget vett, 1dl suhkrut, 1spl soola, 1 puruks hõõrutud keedukartul. Sõtkuda taigen, panna vormi kerkima umbes kaheks tunniks.

Küpsetada 200 kraadi juures umbes 1 tund 15 minutit.

Märkused:
* oleme proovinud erinevaid suhkruid ja parim on leivategemiseks pruun rafineerimata roosuhkur (Eestis müüakse melassisuhkru nime all)
Esiteks teeb see leiva tumedamaks ja teiseks on maitse fantastiline. Meie kasutame "Billington´s Natural Molasses Sugar"

Oleme teinud ka valge suhkru ja fariinsuhkruga, kui melassisuhkur on parim.

Alati võib lisaga ka omapoolseid maitseaineid. Oleme proovinud kasutada ökopoest ostetud leivamaitseainet, aga meile see ei meeldinud. Köömned või rosinad annavad leivale hea liasmaitse.

Leivatainast tuleks sõtkuda käsitsi, kuid see on tõsiselt jõudunõudev ettevõtmine. Tainast tuleb sõkuda nii kaua, kui see hakkab "naksuma". Nagu Kihnus ütedakse "tainas ütelb Sulle, et aitab küll".
Õige leivatainas peaks olema nagu plastiliin, aga meie oleme edukalt kasutanud ka vedelamat tainast.


Taigna segamine


Valmis taigen vormisSooja leiba, mõtelge...

"Talveks sahvrisse"

"Talveks sahvrisse", ehk miks osta poest, kui saab teha ise, odavamalt ja paremini.

Et mitte asjatult kulutada raha kalliste ja sageli kahtlase kvaliteediga poetoitude peale, teeme meie suure osa vajaminevast ise kodus.
Osad materjalid tuleb küll turult osta (peet, kaalikas jne) kuid järgmisel aastal plaanime kõik vajamineva (või siis vähemasti enamuse) ka ise kasvatada.

Sel aastal sai esimest korda tehtud prooviks ka Boršipõhja.

Retsept siis järgmine
(tuli umbes 15 pooleliitrist purgitäit.)

* 2kg punapeete
* 1kg porgandit
* 3kg kapsast
* 300g õli
* 500g sibulaid (mugul)
* 300g paprikat
* 3kg tomateid
* 100g soola
* 200g suhkurt
* 2 suurt küüslauguküünt
* 20 tera pipart
* 7sp äädikat
* maitserohelist
* loorber

Võta suur pott (meil oli 10 liitrine) ja pane see tulele koos õliga ning alusta tükeldamist. Alusta peetidest, siis porgandid, kapsas, sibulad, paprikad, tomatid. Lisa potti tükeldamise järjekorras hauduma. Kuni järgmised tükeldatud saad, on eelmised potis parajalt haudunud. Siis lisa sool, suhkur, tükeldatud küüslauk, äädikas ja maitseroheline. Paned kuumalt purki ja talvel head isu.

15 August 2009

Ökotooted marketites

Tore on näha, et üha enam mõtlevad suured kaupluseketid ka sellele, et eraldi märgistuse ja infoga välja tuua nende poodides müüdavad ökotooted.

Pärnu Maxxximas on olemas täiesti erladi öko- ja mahetoodete lett ja hinnadki täiesti normaalsed. Möödunud nädalal ostsime sealt prooviks mahetoodangu kohvi, miks maksis soodushinnaga alla 60 EEK !

Hea üllatus ootas ka Pärnu Ülejõe Selveris, kus eraldi märgistusega "öko toode" olid välja toodud Serla WC paber ja majapidamispaber ning küpsetuspaber. Serla pabertooted on valmistatud taaskasutuses olevatest kiududest ning varustatud "Põhjamaade luigemärgi" ökomärgistusega.


Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label) rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi "roheliste" toodete tähistamiseks. Selle ökomärgi võivad saada tooted, mille valmistamise protsessis on kulutatud vähe energiat või mis säästavad muul moel keskkonda (taaskasutus jne).

Kahjuks oli ka tilk tõrva meepotis - "ökotoote" nime all müüdi samas riiulis ka Serla kilest jääkotte ning alumiiniumfooliumit. Vaatamata sellele, et tegemist samuti Serla tootega, ei ole kumbki neist tegelikult ökotoode. Serla ökotoodete alla kuuluvad vaid nende pabertooted.
Tegin selle kohta Selverile ka märgkukirja.

Luigemärgiga ökotooted on ka Selveris (ning mujal) müüdavad Lambi pabertooted (millegi pärast ei olnud neid vähemasti Selveris eraldi infoga varustatud, ka see sai kirjas ära märkida).

Lisaks Põhjamaade Luigemärgile tasuks ostes jälgida ka Euroopa Liidu Lillemärkining elektritoodetel (kodumasinad, elektroonika, lambipirnid jne) ökomärgistust "Energy Star"


Maxximas ja Co-Marketis ning ka nii mõneski söögikohas on nüüd müügil Taani päritolu Harboe ökoloogilised limonaadid

* Öko Cola
* Öko Lemon
* Öko Orangekoostis vesi, süsinikdioksiid, ökoloogiline roosuhkur, ökoloogiline mahlakonsentraat, jaanileivapuujahu.

0.33 pudel maksab Co Marketis 8.50
Toode on märgistatud Taani ning Euroopa liidu ökomärgistusega