19 August 2009

Roheline energiaEestis on väidetavalt olemas väga head eeldused selleks, et suurem osa meie elektrit toodetaks taastuvenergiast.
Ometigi on situatsioon pigem vastupidine.

Eesti on võtnud omale eesmärgiks
suurendada rohelise energia osakaalu, kuid see tähendaks vaid 5,1% aastaks 2010 ning 8% aastaks 2015. Täna on selleks numbriks olematud 1,2%.

Jiljuti juhtusin lugema, et keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas meetmete määruse, mis sätestab kaugküttesüsteemide ja taastuvenergiaallikatest elektri ja soojuse tootmise parandamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuse tingimused. Toetuse eesmärk on elektri ja soojuse koostootmise arendamine, kaugküttekatlamajade üleviimine taastuvenergiaallikate kasutamisele ning kaugküttetrasside energiatõhususe parandamine.

Selle kohaselt on Eesti võtnud uueks eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu
aastaks 2020. 25% peale.

Asi ju seegi, samas jääme ka selle näitajaga endiselt Euroopa Liidu riikide seas lõpugruppi (
endiselt eelviimasel kohal !)

Võrdluseks võiks tuua näiteks Rootsi või Austria, kus aastaks 2010 on planeeritud taastuvenergia osakaaluks
50 - 70%


Eesti võiks täielikult või vähemasti suures osas minna üle puhtale energiale !

Postimees.ee üleskutsele reageerinud lugeja pakkus, et Eesti võiks saada euroliidus eeskujuks sellega, et läheb esimesena üle nn puhtale energiale.

See oleks innovaatiline samm, pilk tulevikku, mis samal ajal aitaks meil oma energiajulgeolekut parandada.

Puhas ehk roheline energia on taastuvate energiaallikate abil toodetud energia, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia ja loodete energia.

Lugeja sõnul oleks energiaüleminek ka mõõdetav. «Seda üleminekut saaks mõõta iga aasta, kuigi tuleb tunnistada, et tegemist saaks olema pika ja keerulise protsessiga.»

Samm saaks kommentaatori väitel võimalikuks, kui selle taga oleks poliitikute nõusolek ja rahva tahe, mida võiks kinnitada referendum.
«Kui tegemist oleks riigi prioriteediga, siis leiaks ka vastavad vahendid,» pakkus ta ja kutsus tegema elanike seas selgitustööd.

Ka aitaks see uus suund Lugeja sõnul uusi töökohti luua, tooks uusi investeeringuid ja arendaks tehnoloogiat.

«Puhas loodus ja puhas energia ongi muide Eesti Nokia.»

Teiseks pakkus Lugeja välja, et Eesti kogu ühistransport võiks pikas perspektiivis minna üle akudele ja elektrile.

Mõni väiksem Eesti linn, näiteks Rakvere või Paldiski võiks tema sõnul olla esimene
riiklik pilootprojekt.

Ka soovitas ta eelistada riikliku poliitika abil loodussõbralikumaid autosid teistele.
«Privaatsektoris tuleb kehtestada automaks sõltuvalt mootori mahust, no ei ole vaja meil 4-liitriste džiipidega kihutada. Elektriautodele aga riiklik soodustus.»

Ta tõdes, et see on kallis idee, kuid leidis, et kliimasoojenemise tagajärjed ning oma looduse ja inimeste tervise pidev rikkumine on perspektiivis veel kallimad.


Milline on aga meie rohelise energia tegelik seis tarbija seisukohast lähtudes ?

Eesti Energia pakub väidetavalt oma klientidele alates 2009 aasta märtsist alternatiivenergia kaubamärki
"Roheline enerigia", mis nende väitel peaks olema maine- ja staatusetoode.

Oma kodulehel väidab Eesti Energia järgmist :
* Rohelise Energia ostjad tarbivad
Eestis tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning soodustavad taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist.

Alates 2009. aasta märtsist saavad kõik Eesti Energia kliendid tarbida Rohelist Energiat kilovatt-tunni põhises arvestuses ja
kogu nende tarbitav elektrikogus on toodetud taastuvatest energiaallikatest.

Klientidele müüdava elektri
toodab Eesti Energia ise või ostab kokku teistelt taastuvenergia tootjatelt.
Suurema osa Rohelisest Energiast moodustab Eestis toodetud tuuleenergia, lisa tuleb siinsete hüdrojaamade toodangust.
Kohalike tootmisvõimsuste ootamatul vähenemisel kompenseeritakse puudujääki prügilagaasist toodetud või lähiriikidest imporditud taastuvenergiaga.

Elekter jõuab kliendini tavalise elektrivõrgu kaudu. Eesti Energia
tagab elektrivõrgus igal ajahetkel vähemalt Rohelise Energia klientide tarbimismahule vastava hulga taastuvenergia olemasolu.

Kas see aga ka tegelikult on nii või müüakse lihtsalt "lollikestele" sedasama energiat kallima hinnaga ?

Helistasin Eesti Energia klienditelefonile ja uurisin väidetava rohelise energia kohta.

Küsisin järgmist :

* kas Eesti Energia "rohelise energia" paketi klient saab ka reaalselt lubatud taastuvenergiat ning milline on garantii, et ma selle uhke nime varjus lihtsalt tavaenergia ees rohkem ei maksa.

* Kui suure osa energiast saab "rohelise energia" paketi omanik
TEGELIKULT rohelisest energiast.

Vastus oli minu jaoks jahmatav ning kurvastav (ümar ja demagoogiline jutt):
Lühidalt kokku võttes sai teada,et:

Rohelise energia pakett on
"prestiizhi küsimus". See on mõeldud inimesele, kes on rohelise mõtlemisega ning vaatab tulevikku. Sellega toetab ta põhimõtteliselt rohelise energia tehnoloogia arendamist.

Kui hakkasin täpsemalt uurima, et kui palju siis selle paketi omanik praegu reaalselt "rohelist energiat" saab, selgus, et
vist ei saagi. Põhimõtteliselt tarbid sa sama energiat, mida teised, aga maksad rohekm, sest roheline mõtlemine on "prestiizhne" ja "trendikas" ja näitab, et saa hoolid tulevikust.

Kui küsisin vastust Eesti Energia väite
"kogu nende tarbitav elektrikogus on toodetud taastuvatest energiaallikatest" kohta, ei osanud klienditeenindaja mulle midagi ütelda ning hakkas uuesti rääkima sisutut juttu teemal "prestiizhi küsimus" ning "tehnoloogia arendamine".

Palusin siis tal vastata veel küsimusele, kas Eest Energia seljuhul tegelikult petab kliente ja müüb neile väidetava rohelise energia nime all tavalist taastumatutest allikatest pärit enerigat, sain vastusesks :
"no põhimõtteliselt võib jus eda ka nii vaadata, aga... " ja järgnes uuesti ümar jutt teemal "prestiizhi küsimus" ja "roheline mõtlemine".

Igatahes palusin oma kontakti edasi anda mõnele kompetentsemale inimesele, kes oskaks asju paremini seletada, praegune kokkuvõte on aga see, et tegelikult Eesti Energia ei müü rohelist energiat ja nöörib selle nime all lihtsalt inimestelt rohkem raha mingi hämara "tulevikus võtame kasutusele" deviisi all.

Mõned päevad hiljem võttis minuga ühendus Eesti Energia AS Rohelise Energia programmijuhiga (jätan viisakusest tema nime enda teda)

Toon siia temapoolsed väited :

Küsimuse peale,
kas Rohelise energia paketi klient saab ka tegelikkuses "rohelist energiat" või on tegemist pigem ühisest "pajast" söömisega, vastas ta mulle järgmist :

V: "See võib nii olla, samas ei pruugi. Kindel on see, et RE kliendi jaoks anname me võrku taastuvenergiat. Teiste klientide jaoks koostatakse portfell vastavalt siseriiglikul ja riikidevahelisel turul olevale elektrienergiale. Muidugi jääb alati võimalus, et tavaklientide jaoks imporditav elekter pärineb ka mõnest taastuvenergia üksusest"

K: Siit loen välja väite, et Rohelise Kodu paketi omanik tarbib konkreetselt temale suunatud "vaid rohelist energiat" või siis "pigem rohelist energiat". Täpsustan oma küsimust : "Kas Rohelise Kodu ja tavalise Kodu paketi tarbijad tarbivad täpselt ühte ning samasugust "segaenergiat" ja erinevus on vaid tariifis või saavad Rohelise Kodu paketi omanikud tõesti vaid rohelist energiat:

V: "Erinevus on tariifis ja see erinevus tuleneb sellest, mida me teisest otsast sinna ühtsesse võrku selle kliendi jaoks anname."

Nagu ütlesin, me garanteerime, et niipalju kui RE kliendid elektrit tarbivad, nii palju me seda igal juhul ka võrku anname. Taastuvenergiat on meil võrreldes traditsiooniliste energialiikidega tõesti vähe aga siiski piisavalt, et katta senine RE klientuuri vajadus. Kui tuleb puudu, siis uusi kliente juurde ei võta ning olemasolevate vajadused katame puudujäägi korral impordiga mõne teise riigi taastuvtootmisüksusest.


Vot nii lihtsad või segased need lood ongi. Nagu oleks ja nagu ei oleks kah.

18 comments:

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Tuulepargid suudaks toota elektrit kaugelt rohkem, kui Eesti ära tarbib.
http://www.e24.ee/?id=271346

Ehita endale ise elektrituulik,see põle keeruline:
www.scoraigwind.com
www.otherpower.com

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Friday, July 30, 2010
Rohelise elektrienergia mulli hävitab tasuta elekter!
Rohelise elektri müük on puhtehtne pettus!!!
Riigivõimude tasandil petetakse lihtrahvast väites,et tuulikud vajavad subsideerimist ja seepärast roheline energia on kallim.See on ilmselge vale sest vastupidi,tuul on ju tasuta ja peale tasuvusaja möödumist hakkab jooksma elekter tasuta!!!!

Tasuta elekter on meie majandusele oluline selle poolest,et see hävitab rohelise energeetika mulli, kinnisvara mulli,panganduse mulli,ja prahimajanduse mulli,ning igasuguseid muid mulle...

Tommy said...

ilmselt oled sa millestki valsti aru saanud minu kirjutises. Seesama "tasuta elekter", millest sa räägid, ongi roheline energia ! Roheline energia on see, mida sa saad taastuvatest allikatest (tuuleenergia, päikeseenergia) ja mitteroheline see, mida saadakse mittetaastuvatest allikatest. Ma ei pidanud siinkohal silmas Eesti Enegia "rohelise energia paketti", mis on tõesti mull viad rääkisin rohelisest energiast laiemas plaanis. Muus osas olen Sinuga 100% nõus. Tuulikute osas olen päris palju konsulteerinud nii Futureniga kui ka näiteks EWPA'ga (Eesti tuuleenergia liit) mille liige ma ka ise olen.

Tommy said...

üks kommentaar seoses Sinu väitega - "Riigivõimude tasandil petetakse lihtrahvast väites,et tuulikud vajavad subsideerimist ja seepärast roheline energia on kallim."

Sul on täiesti õigus. Siin on taga veel üks väike "konks". Väidetavalt on Eesti arengukavasse juba ammu sisse kirjutatud tuumajaama ehitus. Seetõttu on vaja inimestele teha "ajupesu" teemal - roheline energia on kallis ja tuumaenergia ainus ja õige. Mujal maailmas makstakse inimestele otses mõttes peale, kui sa näiteks oma tuuliku liidad üldissse elektrisüsteemi, Eestis tehakse Sulle selgeks, et Sa võid endale tuuliku küll panna, aga seljuhul pead seda hoidma üldisest elektrisüsteemist eraldi, sest see rikub muidu asjad ära. (Eesti Energia j utt on see).

Tommy said...

Futureni juhataja ütles mulle, et kõige loogilisem väljavaade oleks Eestis see, et eramajapidamised ja suvilad (näiteks) paigaladavad endale isikliku elektritootja (tuulik, päikesepatareid) ja sisuliselt läheks eletktitotmist tarvis vaid suurtööstuste jaoks. Paraku on Eestis energiamüük monopoolne ja sealt kõik pihta hakkab.
Minu konkreetne kogus Eesti Energiaga - mulle üteldi otse näkku, et kui ei meeldi need tingimused, mis meie Sulle ütleme, siis võid alati meie teensuest loobuda ja mõne teise teenusepakkuja otsida. Seda tehti väga irooniliselt ja tagamõttega -küll Sa nõusse jääd, muud valikut Sul ju ei ole. On ikka küll... :-)

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Tuulepargid suudaks toota elektrit kaugelt rohkem, kui Eesti ära tarbib.
http://www.e24.ee/?id=271346

Jah jama lugu siis sest need akud pidavat olema kallid.
Kui kallilt nad müüvad neid akusid?

Tommy,sa rääkisid,et 50 000 eest saab tuuliku.Kas selle hinna sees on ka inverter ja akud,ning üles panemine? Kui võimsa tuulikuga on tegemist?

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Sa küsisid minu käest,et kui kalliks kujuneb iseehitatud tuuliku hind.
Noh,mahgneteid saab kusagil 70-80 euro või pundi eest.Vasktraadi saab me ei tea mis hinna eest,puitu labade jaoks saab metsast.
Noh ma leian,et tuuliku ehitusmaterjalide peale kulub üks kõva tuhat krooni.
www.scoraigwind.com on kirjas milliseid juppe läheb tuuliku ehitamiseks vaja.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Kahe kilowatise elektrituuliku peale kulub 3500 krooni.
Inglismaal kahe kilowatise elektrituuliku ehitusmaterjalidele kulub vaid 350 poundi ehk siis 350 kilogrammi riisi hind.
Read about a home built 2kW wind turbine constructed from scrap
http://www.reuk.co.uk/DIY-2kW-Wind-Turbine.htm
The total financial outlay so far was a miserly £350!

How I Built A Wind Turbine spending less than US$150
http://www.reuk.co.uk/How-I-Built-A-Wind-Turbine.htm

Elektrituuliku ehitusmaterjalidele kulus 140 kilogrammi riisi hind: $140.62
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html


Motor/Generator Ebay $26.00
Misc. pipe fittings Homecenter Store $41.49
Pipe for blades Homecenter Store $12.84
Misc hardware Homecenter Store $8.00
Conduit Homecenter Store $19.95
Wood & Aluminum Scrap Pile $0.00
Power Cable Old extension cord $0.00
Rope & Turnbuckles Homecenter Store $18.47
Electronic Parts Already on hand $0.00
Relay Auto Parts Store $13.87
Battery Borrowed from my UPS $0.00
Inverter Already on hand $0.00
Paint Already on hand $0.00Total
$140.62

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Tommy,terve Eestimaa vaatab sinu eeskuju ja seepärast soovitan sul ehitada suur tuulik:
http://www.otherpower.com/20page1.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Kuule kallis Tommy,kuna sa tulevikus niikuinii muretsed tuulikud ja päikesepaneelid siis oleks mõtekas seda aegsasti enne maale minekut valmis vaadata kuis saab kõige odavamalt ja parima variandi.
Jalgratast ei ole vaja leiutada...
Sa saaksid palju informatsiooni nendelt kes on juba ise ehitanud endile elektrituulikud ja päikesepaneelid,ning võiksid neilt küsida ja üksipulgi kirja panna kuidas nad seda tegid.Ümbes täpselt nii kuis on see kirjas
www.scoraigwind.com
www.otherpower.com
www.instructables.com
Vahe on ju selles,et nemad oskavad öelda kust saab odavamalt materjale jpms.
Meil on ju sel alal tuntud kaks kuulsust:
1.Peeter Jalakas
2.Lembit Merila

Elumajad ehitatakse päikese abiga elektrijaamadeks
http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas on juba rajanud oma maakodu nii,
et ei maksa monopolistist Eesti Energiale mitte sentigi.
Teatrimees Jalakas on juba praegu jätnud oma suvekodu majandades
Eesti Energia pika ninaga. Ta rajas viis aastat tagasi omaenese
tarkusest tuule ja päikese jõul töötava elektrisüsteemi, mis
varustab ligi 200-ruutmeetrise maja viit elanikku toimetulemiseks
piisava hulga elektriga.

http://www.sonumitooja.ee/vanaleht/2008/St43/lembit.htm

http://www.reporter.ee/2009/04/30/leiutaja-lembit-pani-oma-puugaasi-mosse-leekima/

Kujuta vaid seda pilti kui palju postitusi sa saaksid nende kahe mehe peale kokku!!!

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

http://voitlustuuleveskitega.blogspot.com/2009/08/toivo-tanavsuu-ee-hiinlased-voivad.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

http://punamust.org/forum/viewtopic.php?t=1457&highlight=generaator

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

http://foorum.cbradio.ee/viewtopic.php?f=4&t=3357

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

http://punamust.org/forum/viewtopic.php?t=1457&highlight=generaator

Kust veel elektrit saab? Loomulikult tuulest. Paraku müüakse 300 W nimivõimsusega generaatoreid poes 10 kuni 20 tuhandega, mis on masendav ja meeletu, kuna korraliku generaatori materjalikulu on umbes 1500 krooni, ja tööriistad selle tegemiseks maksavad alla 2000 krooni.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Tasuvusaeg http://www.eupvplatform.org/fileadmin/Documents/Brochure-indicateurs_26_pays.pdf
http://www.eupvplatform.org/fileadmin/Documents/Brochure-indicateurs_26_pays.pdf


The energy pay-back time (EPBT) of a complete PV system
(not only panels, but also wires and electronic connexion devices)
is, depending on the solar irradiation of its location, in the range
of 19 months (just over one year and a half) to 40 months
(three years and 4 months) for a roof-mounted system, and from
32 months (2 years and 8 months) to 56 months (4 years
and 8 months) for a PV-façade.
Based on a commonly admitted 30 year-long commercial
life cycle, the energy return factor (ERF) is between 8 and 18
for roof-mounted systems, and between 5.4 and 10 for façades.
Varying widely from one country to another, using the energy
production mix from each country, 1 single kW of PV
panels (roughly 10 square meters) can avoid up to 40 tons
of Carbon dioxide (CO2) during its whole commercial life
cycle - 23.5 for a façade

Helsinki
Global horizontal irradiation
956 kWh/m²
Roof-top Façade
Annual output [kWh/kWp] 825 602
Energy Pay-Back Time [years] 3,06 4,19
Energy Return Factor
[number of times] 8,8 6,2
Potential for CO2 mitigation
[tCO2/kWp] 7,780 5,683

In central Europe a 3 kWp rated solar electricity system, with a module area of approximately 27 square metres, would produce enough power to meet the electricity demand of an energy conscious household.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Read about a home built 2kW wind turbine constructed from scrap
http://www.reuk.co.uk/DIY-2kW-Wind-Turbine.ht

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Nii lihtsalt saabki elektrit tasuta:
http://www.scoraigwind.com/axialplans/recipecontents.htm